Vječiti meganit- Kuhinja u krem nijansi/ visoki sjaj. (Privatni stan)