Savršen primjer iskorištenosti kuhinjskog prostora, sa istaknutom vinotekom. (Privatni stan)