Kombinacija ptičijeg javora i bakra. (Privatni stan)